Viên ngậm ho Bổ phế Nam Hà 2 vỉ

Qui cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, mỗi vỉ 12 viên.

Thành phần: Ma hoàng 26.5mg, Bạc hà 67,4mg, Bách bộ 75mg, Cát cánh 68.5mg, Cây dâu 75mg, Tỳ bà diệp 130mg, Bạch linh 36mg, Bán hạ 60mg, Ô mai 60mg, Cam thảo bắc 25mg, Thiên Môn 48.5mg

Nhóm: Thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên, Thuốc ho, long đờm

Nhà sản xuất: Dược Phẩm Nam Hà (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99