Thuốc nhỏ mắt trị khô mắt Osla 15ml

Thành phần: Natri clorid 0.033g

Nhóm: Thuốc nhỏ mắt, tra mắt

Nhà sản xuất: Merap (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99