Thuốc nhỏ mắt Natri Clorid 0.9% 10ml Traphaco

Qui cách đóng gói: Lọ 10ml

Thành phần: Natri clorid 90mg

Nhóm: Thuốc nhỏ mắt, tra mắt

Nhà sản xuất: Trapharco (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99