Thuốc nhỏ mắt Collydexa

Qui cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml

Thành phần: Cloramphenicol 0,02g, Dexamethason natri phosphat 0,005g, Naphazolin nitrat 0,0025g, Vitamin B2 0,0002g

Nhóm: Thuốc nhỏ mắt, tra mắt

Nhà sản xuất: Dược phẩm Hà Nội

Sản xuất tại : Việt Nam

0888 63 11 99