Thuốc giảm đau Alaxan vỉ 10 viên

Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Thành phần: Ibuprofene 200mg, Paracetamol 325mg

Nhóm: Thuốc giảm đau – hạ sốt

Nhà sản xuất: United Pharma (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99