Siro trị cảm cúm cho trẻ em Ameflu Multi Symptom Relief siro 60ml

Qui cách đóng gói: Chai 60ml.

Thành phần: Chlorpheniramine 1mg, Dextromethorphan 5mg, Paracetamol 160mg, Phenylephrin 2.5mg

Nhà sản xuất: OPV (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99