Siro ho P/H 100ml

Qui cách đóng gói: Lọ 100ml.

Thành phần: Ma hoàng 6g, Bạc hà 0.033ml, Xuyên bối mẫu 4g, Bách bộ 2g, Cát cánh 1g, Hạnh nhân 4g, Mạch môn 8g, Natri benzoat 1.2g, Bạch quả 4g, Cam thảo bắc 4g

Nhóm: Thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên, Thuốc ho, long đờm

Nhà sản xuất: Phúc Hưng (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99