Nhiệt miệng Phúc Vinh 50 viên

Qui cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, mỗi vỉ 10 viên.

Thành phần: Tế tân 170mg, Liên kiều 170mg, Huyền sâm 170mg, Tri mẫu 170mg, Hoàng bá 430mg, Hoàng cầm 430mg, Hoàng liên 170mg, Mẫu đơn bì 170mg, Sinh địa 170mg, Qua lâu 170mg, Bạch thược 170mg, Thạch cao 170mg, Cam thảo 170mg

Nhóm: Thuốc tai mũi họng

Nhà sản xuất: Phúc Vinh (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99