Miếng Dán Hạ Sốt Aikido Gel Cool Patch 6 Miếng

Qui cách đóng gói: Hộp 3 Gói x 2 Miếng

Thành phần: Hydrogel, Arabic gum, Purfied water

Nhà sản xuất: Caleb (Taiwan)

Sản xuất tại: Taiwan

0888 63 11 99