Forxiga 10Mg

Tên thuốc gốc: Dapagliflozin
Xuất xứ thương hiệu: Anh
Quy cách: Hộp 2 vỉ x 14 viên

0888 63 11 99