Esomeprazol 20 mg

Tên gốc: esomeprazole

Tên biệt dược: Esomeprazol 20mg

Phân nhóm: thuốc kháng axit, chống trào ngược & chống loét

0888 63 11 99