Dầu gió xanh Thiên Thảo 12ml

Qui cách đóng gói: Chai 12ml.

Thành phần: Đinh hương 0.24ml, Long não 0.36ml, Methyl Salicylate 2.16g, Eucalyptol 0.72ml, Menthol 2.52g

Nhóm: Dầu nóng, thuốc bôi – xịt ngoài da

Nhà sản xuất: Đông Nam Dược Trường Sơn (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam

0888 63 11 99