Cao dán kháng viêm, giảm đau YAGUCHI

Qui cách đóng gói: Mỗi hộp thuốc gồm 20 gói, mỗi gói 5 miếng (KT 7,5 x 10cm)

Thành phần: Camphor 7.1 mg, Menthol 33.0 mg, Methyl salicylat 36.0 mg

Nhóm: Miếng dán giảm đau, hạ sốt

Nhà sản xuất: DP Thiên Ân (Việt Nam)

Sản xuất tại : Việt Nam

0888 63 11 99