Bổ xương khớp Glucosamin 500mg hộp 60v Abipha

Qui cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, mỗi vỉ 10 viên.

Thành phần: Glucosamine Sulfat  500.0mg, Chondroitin Sulfat 40.0mg, Vitamin D3 200.0IU, Calci Gluconat 10.0mg, Vitamin B1 2.0mg, Vitamin B2 2.0mg, Vitamin B6 2.0mg, Magnesi oxyd 50.0mg

Nhà sản xuất: ABIPHA (Việt Nam)

Sản xuất tại : Việt Nam

0888 63 11 99