GIẢI QUYẾT PHẢN HỒI

Chúng tôi luôn hỗ trợ Quý khách trong việc phát sinh các phản hồi, như sau:

– Bước 1: Quý khách có thể phản hồi về sản phẩm và dịch vụ Quý khách qua email: nhathuocgiadinh.cskh@gmail.com hoặc Quý khách có thể vui lòng phản ánh trực tiếp qua hotline 0888 63 11 99.

– Bước 2: Bộ phận CSKH của chúng tôi sẽ tiếp nhận các phản hồi của Quý khách, và có những phương án hỗ trợ trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công Bố.