Thông tin

Thông tin hoạt chất chỉ mang tính chất tham khảo chung. Để biết chi tiết của từng thuốc, mời bạn xem hướng dẫn sử dụng trong trang chi tiết.

Tổng quan

Natri bezoat là chất bảo quản thường được sử dụng trong thuốc và dược phẩm với hàm lượng cho phép nhằm làm chất bảo quản cho dược phẩm.

Công dụng (Chỉ định)

– Bảo quản dược phẩm, sinh phẩm được phép theo quy định hiện hành.