Thông tin

Thông tin hoạt chất chỉ mang tính chất tham khảo chung. Để biết chi tiết của từng thuốc, mời bạn xem hướng dẫn sử dụng trong trang chi tiết.

Công dụng (Chỉ định)

Nhóm dùng trong mất nước và điện giải, rối loạn cân bằng kiềm – toan; Dung dịch uống bù nước và điện giải;